วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference เรื่องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาวะวิกฤติ Covid-19

29 04 2563

news 29 04 2563