วันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีออกปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโคนม และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

22 04 2563

news 22 04 2563