วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ได้รับเกีตรติจากผู้ที่เคารพนับถือออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงข้าวสาร ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

24 04 2563

news 24 04 2563