วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสามารถ ประสิทธ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

10 04 2563

news 10 04 2563