วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลง พื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

9 3 2563

news 9 3 2563