วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสามารถ ประสิทธิผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ต้อนรับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

28 02 2563

news 28 02 2563