วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน,สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม/ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน 7 แห่ง

07 02 2563 1

news 07 02 2563 1