วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ได้ทำการประชุมชี้แจง ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกเกษตรกรที่แสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ

7 11 2562

news 7 11 62