วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีโดยนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนสิงห์บุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน "โครงการสร้างศักยภาพสตรีส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีผลิตภัณฑ์แปรรูป(ลูกชิ้นเนื้อแพะ)"

18 10 2562

news 18 10 2562