วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสำรวจ ผู้ประกอบการค้าซากสุกร(ตลาดนัด) พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ ขอความร่วมมือ ในการเฝ้าระวังโรคระบาดสุกร

09 10 2562 1

news 09 10 2562 1