วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ร่วมกับ จนท.รพสต.โพสังโฆ และนายก อบต.โพสังโฆ ปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

08 10 2562 2 1

news 08 10 2562 2