วันที่ 8 ตุลาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)จำนวน 3 แห่ง

08 10 2562 1

08 10 2562 2

08 10 2562 3

news 08 10 2562