วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และกิจกรรมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2562

19 09 2562

news 19 09 2562