วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดวิงห์บุรีโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

9 9 2562

news 9 9 2562