วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมประกวดแพะเมืองสิงห์ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขัน

17 08 2562

news 17 08 2562