วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์ค่ายบางระจัน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานประมงอำเภอค่ายบางระจัน เจ้าหน้าที่กรมวิฃาการเกษตร (อุทัยธานี) และด่านกักกันสัตว์ชัยนาท เข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ

14 08 2562

news 14 08 2562