วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระจัน ,สำนักงานปศุสัตว์ำเภค่ายบางระจัน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ดำเนินการตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน 3 แห่ง

07 08 2562

news 07 08 2562