วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีและเกษตรกรตำบลบางพุทรา ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

26 7 2562 1

news 26 7 2562 1